Tunnuslukutiivistelmä

Fonecta Media Oy
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
Yrityksen liikevaihto (1000 EUR)
29074 23776 30699 27707 32720
Liikevaihdon muutos%
-10.00 -18.20 29.10 -9.70 18.10
Tilikauden tulos (1000 EUR)
-78 -80 -82 -128 -166
Liikevoitto%
3.20 -7.10 -5.10 -33.70 -11.40
Yrityksen henkilöstömäärä
377 383 395 403 383
Lähde: Suomen Asiakastieto

Yrityksen liikevaihto

Fonecta Media Oy
Lähde: Suomen Asiakastieto

Lisämaksulliset syventävät tiedot

3 €

Tunnusluvut Fonecta Media Oy

Tunnusluvuista löydät yrityksen laskennalliset tunnusluvut (omavaraisuusaste %,  käyttökate %, sijoitetun pääoman tuotto %, quick ratio, current ratio).

Lähde: Asiakastieto
3 €

Rekisterimerkinnät Fonecta Media Oy

Rekisterimerkinnät kertoo yrityksen merkintätilanteen eri viranomaisrekistereissä (Kaupparekisteri, Säätiörekisteri, Verohallinnon perustiedot, Ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisuus, Työantajarekisteri, Vakuutusverovelvollisten rekisteri).

Katso malliraportti Lähde: Asiakastieto
6 €

Kaupparekisteritiedot Fonecta Media Oy

Kaupparekisteritiedot sisältää kaupparekisterimerkinnät, yhtiöjärjestyksen ja vireillä olevat tapaukset.

Katso malliraportti Lähde: Kaupparekisteri
6 €

Riskiluokitus Fonecta Media Oy

Riskiluokitus lasketaan ajantasaisesti tekemäsi kyselyn perusteella jakaa yritykset viiteen riskiluokkaan ja kertoo syyt, jos riskiluokka on korkea.

Katso malliraportti Lähde: Asiakastieto
15 €

Tilinpäätöstiedot Fonecta Media Oy

Yrityksen tilinpäätöstiedoista löytyy yrityksen tuloslaskelma kolmelta viimeiseltä tilikaudelta (tuloslaskelmatiedot saadaan siinä laajuudessa kuin yritys on ne Kaupparekisteriin toimittanut) ja tasetiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta.

Katso malliraportti Lähde: Asiakastieto
39 €

Rating Alfa Fonecta Media Oy

Rating Alfa

Katso malliraportti Lähde: Asiakastieto
4 €

Esmerk-uutiset Fonecta Media Oy

Esmerk-uutiset

Lähde: Asiakastieto

Graphs

Yrityksen liikevaihto (1000 EUR)

Liikevaihdon muutos%

Tilikauden tulos (1000 EUR)

Liikevoitto%

Yrityksen henkilöstömäärä

© 2013 Fonecta Oy | Tietoa Finderista | Tietosuoja | Ota yhteyttä | Mainostajalle | Toimialahakemisto | Hakusanat | Yrityshakemisto | Ohjeet