Riku Hietanen
Konemyynti Hamina (Kaakkois-Suomi), RealMachinery Oy