Ari Mikkelä
Toimitusjohtaja, Kouvolan Vesi Oy, Johto ja tukipalvelut