Ari Kaasalainen
huoltopäällikkö, KVL Sähköasennus Oy