Tuukka Suomalainen
Hankintaesimies, Metsäenergia Meter Oy