Harri Heikkilän
Haketus ja kuljetus , U:gin Hake Oy