Antti Tukia
Senior Vice President, Sales, Fonecta Oy, Myynti