Johan Helmisaari
RI (AMK), V-S Tekniikkatalo Oy, Rakennuttajapalvelut