Päivi Vuori
Arkkitehti SAFA, Diplomitalomyyjä, Arkkitehtitoimisto Päivi Vuori